Zachęcające uzupełnienia dołączane do oferty z wirtualnymi wyprawami

Stereotypowo przy opisywaniu dowolnej lokalizacji dysponujemy materiałami piśmiennymi, fotkami, planami bądź filmami. Mimo to, że zazwyczaj bywają niekiedy skuteczne, każda z tych procedur nie ma newralgicznego modułu to jest interakcyjności. Internauta nie znajduje w przypadku ich użycia niemalże żadnej kontroli nad przesyłaną mu informacją. Poprzez przydanie wirtualnej eskapady na stronie wirtualnej daje się użytkownikom możność monitorowania i wyboru materiału, który potrzebują pooglądać. Żeby propozycja stała się jeszcze atrakcyjniejsza dołącza się do panoram sferoidalnych przeróżne dodatki. Najistotniejsze z nich okazują się animacje, nieraz liniowo na YouTube, gdzie obraz filmowy może być umieszczony w charakterze łącznego detalu panoramy sferycznej, względnie wyskakiwać po wciśnięciu określonego punktu. Kolejną opcją jest plan rejonu ewentualnie szkic budynku. Mapa jest zwykle wyposażona w busolę pokazującą kierunek, w którym spogląda zwiedzający. Poza tym dochodzi bez wątpienia udźwiękowienie, gdzie dźwięki przestrzenne przyporządkowane są do różnych fragmentów wirtualnego spaceru, których kierunek może być swobodnie wybrany, zapewniając znaczące odczucie rzeczywistości. Opcjonalne akcesoria to fotografie oraz panele z informacjami. Wyświetlenie zdjęcia, bądź określonej informacji następuje wskutek wciśnięcia przycisku usytuowanego w jakimś miejscu panoramy sferycznej, co umożliwia pokazanie fragmentów otoczenia, detalów niewielkiego modułu czy też powiększenia obrazu. Prócz tego ikonki wszystkich spacerów wirtualnych. Są one kolejnym rodzajem poruszania się na wirtualnym spacerze, zarazem wzmagającym jego atrakcyjność.